Tradiční český výrobce
oken a dveří od roku 1994

Dotace Nová zelená úsporám

Dotaci z programu Nová zelená úsporám můžete získat na rekonstrukci rodinného nebo bytového domu, která sníží jeho energetickou náročnost o předepsané hodnoty. Snížení energetické náročnosti lze mj. dosáhnout i výměnou oken a vchodových dveří.

Informace k dotaci zelená úsporám

Dotace se poskytují nejen na rekonstrukci, ale i na výstavbu nového rodinného domu v min. nízkoenergetickém standardu. Jeho dosažení je bez kvalitních oken a dveří nemyslitelné.

Obecně platí, že kvalitnější okna a dveře umožní vyšší energetické úspory, a tedy i vyšší dotace. Ty se mohou rovnat až 50 % výdajů vynaložených na technologie, které se na snížení energetické náročnosti podílejí. Program je aktivní do konce roku 2021.

Hlavním ukazatelem izolačních schopností oken je součinitel prostupu tepla Uw. Čím nižší hodnota součinitele, tím lepší izolační vlastnosti oken. Naše špičková okna dosahují hodnot Uw kolem 0,8 W/m2K, ta nejlepší ještě nižších. Pro účely dotace nedoporučujeme pořizovat okna s Uw větším než 1,1 W/m2K.

Izolační vlastnosti rodinného domu pochopitelně nezávisí pouze na oknech. Zejména u starších staveb je nutno spojit výměnu oken se zateplením stavební konstrukce. O konkrétních podmínkách vašeho projektu se poraďte s odborníky.

Více informací na www.zelenausporam.cz

Uvažujete o dotaci na výměnu svých oken nebo dveří?