Tradiční český výrobce
oken a dveří od roku 1994

Certifikace naší společnosti

OSVĚDČENÍ

Jsme držitelé OSVĚDČENÍ o odborné způsobilosti k zabudování oken a vnějších dveří č. M-ZSTV-001-19 dle ČSN 74 6077:2018 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování.

Zaručeně česká okna Certifikát původu. Garantuje, že všechny technologické operace byly provedeny v České republice podle platných norem a standardů. Uděluje Asociace českých výrobců otvorových výplní.
ISO 9001 Certifikace systému řízení, který garantuje stabilní kvalitu produkce.
ISO 14001 Systém environmentálního managementu ve firmě zaručuje zodpovědné chování k životnímu prostředí.
ISO 45001 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci minimalizuje rizika poškození zdraví zaměstnanců.
ISO 50001 Systematická optimalizace účinného hospodaření s energií a snižování energetické náročnosti.

Všechny certifikace, prohlášení a osvědčení našich výrobků naleznete zde.