Tradiční český výrobce
oken a dveří od roku 1994
Volejte zdarma: 800 746 562

Certifikace naší společnosti

Zaručeně česká okna Certifikát původu. Garantuje, že všechny technologické operace byly provedeny v České republice podle platných norem a standardů. Uděluje Asociace českých výrobců otvorových výplní.
ISO 9001 Certifikace systému řízení, který garantuje stabilní kvalitu produkce.
ISO 14001 Systém environmentálního managementu ve firmě zaručuje zodpovědné chování k životnímu prostředí.
OHSAS 18001 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci minimalizuje rizika poškození zdraví zaměstnanců.

Všechny certifikace, prohlášení a osvědčení našich výrobků naleznete zde.