Tradiční český výrobce
oken a dveří od roku 1994

Jak na údržbu oken a dveří?

Jedním z důležitých faktorů, který by měl ovlivnit váš výběr oken nebo dveří, jsou nároky na jejich údržbu.

Každý materiál vyžaduje něco jiného, a rozdíly jsou významné.


Údržba kterého materiálu Vás zajímá? 

Péče o plastové okna a dveře

Majitelé plastových oken a dveří budou mít s údržbou minimum starostí. Rámy nevyžadují zvláštní péči. Dbejte pouze na to, aby na nich nezaschly zbytky vápna nebo malty. Co nejdříve po montáži odstraňte i samolepky a ochranné pásky.

Běžná údržba

Povrch rámu se nejlépe čistí jemným čisticím prostředkem a vodou. Pro odstranění odolného znečištění použijte speciální čistič (k dostání na našich pobočkách). Nikdy nepoužívejte žíraviny, abrazivní prostředky, nitroředila nebo benzin!
 
Zvlášť pečlivě čistěte venkovní stranu rámů od nánosu pylu, dehtu a dalších atmosférických nečistot. Do materiálu se vlivem slunečního svitu zapékají a po delší době je lze jen velmi těžko odstranit.

Prevence mechanického poškození

Během stavebních úprav nebo malování chraňte okna a dveře foliemi a krycími páskami, které jsou UV stabilní. Z profilu je odstraňte do jednoho měsíce od nalepení. Nikdy nepoužívejte pásky s vysokou lepivostí, např. papírové malířské pásky. Po kontaktu s vodou degradují a z profilu pak nemusí jít odstranit.

Kompletní návod

Stáhnout Návod na užití a údržbu plastových oken a dveří. Základní informace týkající se péče o Vaše nová plastová okna a dveře.

Péče o hliníková okna a dveře

Také údržba hliníkových rámů je snadná, musíte se ale vystříhat kontaktu s látkami, které mohou jejich povrch nenávratně poškodit.

Běžná údržba

Hliníkové prvky je nutno čistit velmi opatrně měkkou utěrkou za vydatného smáčení vlažnou vodou s malým přídavkem pH neutrálního čističe bez obsahu rozpouštědel. Na rámy nikdy nepoužívejte abrazivní materiály (pískové čističe, drátěnky, brusný papír), které je mohou poškrábat. Hliníkové profily s eloxovanou úpravou nesmí přijít do styku ani s vápnem, tj. s maltou nebo omítkou.

Prevence mechanického poškození

Platí to, co jsme popsali u plastových oken.

Kompletní návod

Stáhnout Návod na užití a údržbu hliníkových oken a dveří. Základní informace týkající se péče o Vaše nová hliníková okna a dveře.

Péče o dřevěná eurokna a dveře

Životnost dřevěných profilů hodně závisí na druhu použité dřeviny. Silný vliv má také dispozice stavby a orientace stavebních otvorů ke světovým stranám. Okna na horské chatě zkusí mnohem víc než okna v domku na předměstí jihomoravského městečka.
 
Povrch našich dřevěných oken a dveří chrání lazury nebo laky vysoce odolné vůči vlhkosti, UV záření a v menší míře i mechanickému poškození. O tom, jak dlouho vám budou sloužit, rozhoduje ale především kvalita údržby.
 
Abyste zachovali hodnotu svých oken nebo dveří co nejdéle, dvakrát ročně je vyčistěte a ošetřete. (Povrchy s konečnou povrchovou úpravou nečistěte častěji než co 6–8 týdnů.) Používejte běžné, ale šetrné čisticí prostředky bez agresivních chemických či abrazivních účinků. Pro naše okna a dveře doporučujeme čistič a polituru Aidol Pflegeset od firmy Remmers. Vyhněte se intenzivnímu tření rámu nasucho.
 
Nejméně jednou ročně zkontrolujte, zda nedošlo k viditelnému zvětrání laku nebo lazury nebo mechanickému poškození rámu. Zvláštní pozornost věnujte spodním příčným plochám a zkosení pro svod dešťové vody.

Větrání v budovách

Důležitým bodem péče o technický stav budovy a hygienické prostředí je pravidelné větrání. V současné době se stavby až příliš dobře izolují před únikem tepla, a tedy i přirozeným prouděním vzduchu skrze různé drobné netěsnosti (naše okna a dveře této “vzduchotěsnosti” přispívají). Tak se v budovách zadržuje přebytečná vlhkost, která může poškozovat nejen rámy oken a dveří, ale i zdi puchřením a plísní.
 
Proto každé ráno všechny místnosti na 10–15 minut vyvětrejte, a přes den to 3–4krát na 5 minut zopakujte. Vypněte pro tu chvíli topení a nechejte okna okořán. Věřte, že ztratíte mnohem méně tepla než při mírné, dlouhodobé ventilaci. Stěny během několika minut nevychladnou a suchý okysličený vzduch zvenčí se rychle prohřeje.

Opravy laku nebo lazury

Dlouhodobým působením povětrnostních vlivů se vrstva laku ztenčuje, zvětrává a povrch dřeva stále méně chrání. Tento proces trvá roky; jeho rychlost ovlivňuje souběh všech výše zmíněných faktorů.
 
Aby nedošlo k poškození samotného dřeva, je renovační nátěr nutno provést včas. Posoudit, zda je už oprava nezbytná, vyžaduje jistou zkušenost (doporučujeme přivolat našeho odborníka). Sama oprava není nijak náročná. Zvětralý povrch laku se lehce přebrousí, očistí a natře odpovídajícím lakem. Doporučujeme lazuru Induline LW, resp. krycí lak Induline DW 601. Ochrana a krása okna bude plně obnovena.

Prevence mechanického poškození

Během stavby, stavebních úprav nebo malování chraňte okna a dveře před poškozením a ušpiněním. Používejte folie a lepicí pásky, které neobsahují zvláčňovadla, rozpouštědla a které jsou odolné vůči UV záření.
 
Dřevěné prvky nenechávejte zakryté či přelepené déle než dva týdny, aby nedošlo k poškození zadrženou vlhkostí nebo zapečením lepidel. Stejně postupujte při prvotním očištění oken po montáži.

Oprava mechanického poškození

Přes veškerou péči mohou okna nebo dveře poškodit škrábance nebo krupobití. I když se jedná o lokální poškození, je třeba provést okamžitou odbornou opravu. Pokud byl porušen povrch profilu, může se do dřeva dostat vlhkost a způsobit rozsáhlé škody.

Péče o dřevohliníková okna a dveře

O dřevohliníkové rámy pečujte podle pokynů pro dřevěné a hliníkové rámy.

Péče o skla

Samolepky a ochranné lepicí pásky odstraňte ze skel co nejdříve po montáži. Můžete si pomoci toluenem, naftou nebo trichlorethylenem. V žádném případě nesmí dojít ke styku chemikálie s rámem!
 
Běžné čištění okenních skel bez ochranné vrstvy nebo skel, u nichž je ochranná vrstva nanesena na vnitřní straně dvojskla, trojskla nebo vrstveného skla, je snadné. Použijte vodu s trochou běžného saponátu pro domácnost.

Péče o těsnění

Aby si těsnění v rámu a křídle zachovalo potřebnou pružnost, natřete ho jednou za půl roku speciálním přípravkem na těsnění nebo kvalitním silikonovým olejem. Poškozená těsnění je nutno vyměnit za nová.
 
Nezapomeňte občas vyčistit i vnitřní spáry a otvory pro odvádění vody v rámech. Zabráníte tvorbě plísní v drážce.

Péče o kování

Při manipulaci s křídly oken nikdy nepoužívejte sílu.
 
K zajištění pohodlného otevírání a vyklápění proveďte jednou ročně tyto úkony:
 
1. Zkontrolujte stav, resp. opotřebení pantů.
2. Všechny panty a pohyblivé části kování promažte mazacím tukem nebo technickou vazelínou. Vyhněte se prostředkům, které by mohly poškodit povrch kování.
3. Zvláštní pozornost věnujte pravidelnému promazávání kování u posuvných dveří, zvláště spodní a horní kolejnice.
 
Seřízení kování, přítlaku křídla a další úkony vždy provádějte přesně podle návodu na užití a údržbu. Pokud u nových oken a dveří, nebo naopak po delší době užívání, zjistíte, že okna nebo dveře nelze snadno otevírat a zavírat, požádejte náš servis o nové seřízení.