Tradiční český výrobce
oken a dveří od roku 1994
Volejte zdarma: 800 746 562

Jak se připravit na montáž?

Na bezvadně provedené montáži záleží, zda vám budou okna a dveře dlouhodobě dobře sloužit a dosahovat očekávaných tepelně izolačních parametrů. Bez vaší spolupráce se při ní neobejdeme. Přečtěte si, jak montáž probíhá a jak se na ni připravit.

1. Termín

Termín montáže si domluvíme ve smlouvě, tj. s dostatečným předstihem. V dohodnutý čas budeme potřebovat zpřístupnit váš byt nebo dům.
 
Doporučujeme, aby tak učinila osoba oprávněná i k převzetí díla.

2. Jak připravit pracoviště?

Podlahy důkladně zakryjte tuhým kartonem, a to v místě montáže i na všech přístupových cestách k nim.
 
Nábytek a další vybavení interiéru kompletně zakryjte plastikovou fólií. Velmi pečlivě ji oblepte a na podlaze zatěžte, aby ji neodfoukl nebo neroztrhl průvan, který může vzniknout po demontáži starých oken.
 
K bezpečnému pohybu kolem montážního otvoru potřebujeme prostor cca 1,5 metru. Pro přístup ke schodišťovým a jiným obtížně přístupným oknům bude možná nutno postavit lešení.
 

3. Postup demontáže a montáže

Nejdříve rozneseme nová okna a dveře k místům budoucího umístění. Pak demontujeme stará okna včetně rámů a vyneseme je ven k odvozu a ekologické likvidaci.
 
Poté připravíme montážní otvory k přesnému usazení nových oken nebo dveří, začistíme zdivo a pro lepší přilnavost je příp. napenetrujeme.
 
Usadíme rámy nových oken a dveří, důkladně je vyvážíme a upevníme šrouby nebo kotvami. Obvod rámu zapěníme polyuretanovou (PUR) pěnou.
 
Potom nasadíme nová křídla a důkladně seřídíme těsnící gumy, dorazy a hladký chod kování.
 
Namontujeme objednané žaluzie, sítě proti hmyzu nebo dětské pojistky.
 
Okenní otvor zbavíme zbytků PUR pěny. Ochrannou páskou olepíme žaluzie a vyrovnáme zdivo vnitřních špalet, příp. je znovu napenetrujeme pro lepší přilnavost omítky.
 
Nahrubo omítneme horní a boční vnitřní špalety a podbetonujeme podklad pro usazení vnitřního parapetu. Pak na špalety naneseme jemnou omítku a napojíme ji na tu stávající.
 
Nakonec usadíme vnitřní parapety na montážní lepidlo nebo PUR pěnu a nasadíme boční krytky. Spáry mezi rámem a parapetem zahladíme akrylovým tmele
 
Zednické zapravení vnitřních špalet s použitím polystyrenu se od popsaného průběhu liší v tom, že na původní špalety nalepíme speciální polystyrenové pásy, kvůli rozměrové stabilitě je osadíme hliníkovými rohy, nalepíme perlinku (speciální podkladovou fólii) a špalety přestěrkujeme.
 
Základní zapravení venkovních špalet provedeme hrubou omítkou a akrylovým tmelem. Je-li součástí díla také montáž venkovních parapetů, podbetonujeme vnější parapetní roviny, parapety seřízneme na požadovaný rozměr, pomocí akrylového lepidla usadíme a přišroubujeme k podkladu.
 
Postup se může lišit v závislosti na technickém řešení nemovitosti, vašich potřebách  nebo smluvním ujednání.
 
Když skončíme, provedeme hrubý úklid. Pak vás seznámíme s ovládáním a údržbou nových oken a dveří a předáme vám písemný návod.
 
Montáž končí sepsáním, pročtením, připomínkováním a odevzdáním předávacího protokolu.

4. Likvidace odpadu

Odpady z demontáže a montáže oken a dveří předáváme k dalšímu využití nebo likvidaci osobě oprávněné k nakládání s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a dalšími právními normami.
 
Při montáži a demontáži odpad třídíme.
 
Tabulové sklo z demontovaných oken předáváme k recyklaci. Pokud to není možné, ukládáme sklo na skládku.
 
Znečištěnou stavební suť se zbytky dřeva nebo plastu ukládáme na skládku.
 
Nebezpečné odpady (obaly od pěn, tmelů a lepidel) předáváme oprávněné osobě k ekologické likvidaci.
 
Dodržováním právních předpisů z oblasti odpadového hospodářství přispíváme k ochraně životního prostředí.