Tradiční český výrobce
oken a dveří od roku 1994

Materiály a další dokumenty

Záruční podmínky, obchodní listiny a další dokumenty na jednom místě.


Záruční podmínky a reklamační řády

Reklamační řád Záruční podmínky a reklamační řád společnosti RI OKNA a.s.
Provětrávané fasády Záruční podmínky a reklamační řád společnosti RI OKNA a.s. pro provětrávané fasády.

 

Objednatel nebo kupující, který je spotřebitelem (dále jen „spotřebitel“) má právo na mimosoudní řešení sporů ze Smlouvy o dílo nebo Smlouvy kupní uzavřené se společností RI OKNA a.s. u České obchodní inspekce, IČO: 00020869, se sídlem Praha 2, Nové Město, Štěpánská 567/15,

internetová adresa http://www.coi.cz/, a to na základě návrhu spotřebitele podaného do jednoho roku od prvního uplatnění sporného práva vůči společnosti RI OKNA a.s.. Mimosoudní řešení sporů není zpoplatněno.

 


Obchodní listiny

Rozhodnutí Rozhodnutí o přeměně podoby akcií
Výpis Výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 4626.
Výpis Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle § 76 a násled. zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.
Živnostenský list Živnostenský list Výroba a montáž výrobků z plastických hmot.
Živnostenský list Živnostenský list Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
Živnostenský list Živnostenský list Provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování.
Živnostenský list Živnostenský list Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů.

Etický kodex

Etický kodex Etický kodex společnosti RI OKNA a.s.