RI OKNA a.s.   >   TECHNOLOGIE

NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE

 

V současnosti má náš nový závod k dispozici cca 14 000 m2 výrobních ploch. Na této ploše probíhá kompletní tok výroby od vstupu materiálu, přípravy profilů přes plnoautomatické linky až po dokončovací proces výrobku a jeho expedici. Dnes jsou v provozu celkem tři linky, které zajišťují výrobu oken ve standardním provedení, a jedna linka, která zabezpečuje výrobu atypických prvků včetně dveří. Veškeré strojní vybavení těchto linek bylo dodáno německou společností ELUMATEC®, včetně strojů značek STÜRTZ® a FEDERHENN®. Všechny dílčí operace na sebe časově navazují. Vše je centrálně řízeno počítačovým vybavením (nejmodernější software KLAES®) pod dohledem speciálně proškolených pracovníků. Kvalita výrobku je hlavní prioritou naší společnosti a tato potřeba je naplňována všemi zaměstnanci. K dispozici máme dokonalou technologii a systém řízení výroby. Současná výroba probíhá v souladu se všemi požadavky příslušných norem.

 

Parametry našich výrobků jsou pravidelně ověřovány notifikovánou zkušební laboratoří (tzv. počáteční zkouška typu), čímž je prokazována shoda těchto parametrů s požadavky evropských norem.  Systém řízení výroby zajišťující, že naše výrobky plní funkční vlastnosti stanovené evropskými normami, je potvrzen certifikátem systému managementu kvality ISO 9001. Na základě prováděných zkoušek a zavedenéhosystému managementu kvality jsou naše výrobky označovány evropskou značkou shody (CE), a jsou vybaveny evropským prohlášením o shodě (ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ).

 

Využití nejmodernější techniky dovolí zdůraznit všechny přednosti našich oken a dveří - prvotřídní kvalitu spojů, mechanickou pevnost a možnost vyrábět podle představ zákazníků. Vyrobíme na míru pouhé jedny vchodové dveře a vedle toho stovky oken pro velký panelový dům, nebo dokonce prvky pro opravu klasicistní vily či památkově chráněného objektu, a to vše v kvalitě naší společnosti vlastní. Naši technici jsou připraveni reagovat na netypická architektonická řešení, aniž by přitom prodlužovali dodací lhůty nebo slevovali z vysoce nastavené laťky kvality služeb poskytovaných naší společností.