SPOLEČNOST RI OKNA a.s. NABÍZÍ NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY

Spolupráci při architektonickém řešení s ohledem na individuální charakter nemovitosti.

Konzultaci v otázkách vhodného konstrukčního řešení.

Zaměření na místě realizace zakázky.

Doporučení vhodného typu profilu řady SALAMANDER® nebo PROFILINK®.

Doporučení vhodného technického řešení při výběru hliníkové konstrukce.

Kompletní příslušenství (sítě, žaluzie, parapety, rolety, vhodné typy zámků a klik, ...).

Odbornou demontáž starých oken a dveří.

Odvoz starých oken, dveří a ostatního námi vyprodukovaného odpadu a jeho předání k využití v souladu s příslušnými zákonnými předpisy.

Montáž prováděnou profesionálními montážníky.

Komplexní zednické zapravení (úprava špalet, vnitřních i vnějších omítek, ...), a to vše v souladu s požadavky klientů danými charakterem stavby.

Malířské práce (dle objednávky).

Seřízení oken a dveří pro zajištění bezpečného a hladkého chodu všech součástí (těsnění, kování, příslušenství).

Hrubý úklid v místě montáže.

Pozáruční servis (kontrola funkčnosti, seřízení kování, nastavení, výměna gumových těsnění, promazání, případná výměna užíváním opotřebovaných dílčích prvků apod.).

 

Skladba požadovaných služeb je závislá na konkrétních požadavcích klienta a je uvedena v cenové nabídce pro jednotlivou zakázku. Cenová nabídka tvoří nedílnou součást každé uzavřené smlouvy. Pozáruční servis podléhá zpoplatnění a jeho rozsah je nutno dohodnout individuálně.