Kontakty   >   Slovensko

Mgr. Lenka Pavlikánová
manažér pre Slovensko (východ)
Mobilný telefón: +421 - 908 641 058
E-mail: lenka.pavlikanova@ri-okna.com

Ing. Pavol Hrabovský
manažér pre Slovensko (západ)

Mobilný telefón: +421 - 905 717 187

E-mail: pavol.hrabovsky@ri-okna.com