RI OKNA a.s.   >   PARTNERSTVÍ

PARTNERSTVÍ RI OKNA a.s.

Nepotřebujeme vědět „jak“ nebo „kam“,
ale existuje jedna otázka,
kterou bychom si měli položit pokaždé,
když s něčím začínáme: „Proč to dělám?“

Paolo Coelho

Naše společnost stojí před podobnou otázkou. Proč chceme v další vývojové etapě naší společnosti uplatnit pojem „partnerství“? Pojem, který tak jednoduše a výstižně vyjadřuje i ty nejsložitější vztahy mezi obchodními partnery. Vztahy postavené na základních principech slušnosti, vzájemného respektu a spolupráce na dosažení stejných cílů. Odpověď najdeme, když se zamyslíme, jak nejlépe se dá vyjádřit princip partnerství v grafické podobě. Jaký grafický symbol zvolit, aby co nejlépe odpovídal našemu záměru a mohl nás provázet po celou dobu této etapy. Aby co nejlépe vyjádřil celou širokou škálu nejrůznějších vazeb, které se v pojmu „partnerství “vyskytují. Toto je řešení naší otázky, to je odpověď. Okno má zpravidla pravoúhlý tvar. Za nejdokonalejší geometrický tvar byl ve všech obdobích dějin lidské společnosti označován čtverec. Čtvercové okno je tedy okno v dokonalém tvaru. Dokonalý výtvor lidského rozumu a lidské dovednosti. Spojme dohromady dva tyto symboly. Spojme dva čtverce vzájemně pootočené. Když je vzájemně propleteme, nedají se rozdělit. Jsou navždy spojeny a přitom jejich geometrická čistota zůstává zachována. Je to spojení, kde jeden nepopírá druhého, kde druhý nezastiňuje prvního. Oba jdou za stejným cílem. Nikdo není vpředu a nikdo není vzadu. Jsou si plně rovni, jsou to dva rovnoprávní partneři na společné cestě. Pokusme se tento symbol přijmout a naplnit jeho poslání.

Neničme, ale budujme.
Nerozdělujme, ale spojujme.
Tvoření je radost.
Tvoření společné je radostí o to větší.

Náš nový symbol má osm vrcholů. Osm pevných bodů, bez kterých by se nám těžko dařilo náš záměr realizovat.

Odvaha
bez které bychom se nepustili do začátku nové etapy
Odhodlání
bez kterého bychom nepřekonali počáteční potíže
Odbornost
bez které by to rozhodně nešlo
Oběť
bez které bychom nic nezískali
Ohleduplnost
bez které bychom u našich partnerů neuspěli
Opora
bez které by dílčí snahy jednotlivců nemohly přežít
Odměna
bez které by nás naše práce ničím nenaplňovala
Okno
bez kterého by to nemělo žádný smysl