RI OKNA a.s.   >   LIDSKÝ POTENCIÁL

LIDSKÝ POTENCIÁL

Na rozdíl od předchozích vývojových etap je struktura naší společnosti specifikována do jednotlivých úseků. Na každém úseku pracují týmy kvalifikovaných odborníků. Jejich semknutí, léta získaných zkušeností, maximální pracovní nasazení - to vše se skrývá za výsledkem, že naše výrobky jsou na trhu stále více oblíbeny a důvěra v ně stále roste. Řady našich zákazníků se rozšiřují.

Obchodní oddělení zajišťuje první kontakt se zákazníkem. Úkolem tohoto úseku je neustále mapovat stav na trhu s plastovými výplněmi, v oblasti stavební výroby a přípravy investic ve stavebnictví. Pokrýváme požadavky od těch nejmenších zakázek drobných investorů až po velké stavby, plánované na dobu i několika měsíců. Obchodní oddělení připravuje zakázky s předstihem. Účastníme se také celé řady výběrových řízení. Potencionální zakázka se následně předává technickému oddělení.

 

Technické oddělení přípravy zakázek řeší okamžité požadavky zákazníka na základě prvotní poptávky s přibližnými rozměry oken či dveří. Zakázka je zdarma zpracována v německém programu KLAES® (světová jednička mezi software na okna a dveře) a je vytvořena cenová nabídka.

V případě zájmu zákazníka přijede náš zaměřovací technik, který změří přesné rozměry oken pro výrobu a doladí se zákazníkem další detaily a představy o příslušenství k novým oknům nebo dveřím. Následně je na technickém oddělení, již dle skutečných rozměrů a po odsouhlasení zákazníkem, vytvořena konečná cenová nabídka, na základě které je zákazníkovi vystavena smlouva o dílo, případně pouze kupní smlouva. Tyto se předají zpět na obchodní oddělení, které má na starosti kontakt se zákazníkem a také zajištění podepsání dokumentů.

Po podpisu zákazníkem je zakázka předána zpět na technické oddělení ke zpracování do výroby, jsou vytvořeny výrobní listiny a objednávky materiálu v elektronické podobě. Probíhá týdenní plánování výroby, to znamená, že každý týden v pátek je uzávěrka daného výrobního týdne, po zpracování všech zakázek jsou vytvořeny tzv. výrobní dávky. Vše je rozplánováno přesně na dny, kdy bude zakázka vyrobena (dle tohoto se objednává sklo, profily, kování atd.).

 

Po zařazení zakázky do výrobní dávky již nelze provádět změny v objednávkách. Vše se děje pomocí programu KLAES®, jsou vytvořena online data pro obráběcí centra a data pro program E-PROD®, což je tzv. bezpapírová výroba, kdy se dělníkům ve výrobě zobrazují na monitorech údaje o konkrétní zakázce, kterou právě vyrábějí. Data jsou uložena na serveru a obsluha strojů si je před výrobou dané zakázky automaticky stahuje.

Co se týče našich stálých obchodních partnerů, dostanou data pro vzdálené připojení na náš server, kde mají k dispozici program KLAES® a ostatní programy, kterých je potřeba k bezchybnému zadání zakázky (např. program určený pro výplně PERITO®.). Cenové nabídky si tedy partneři vytvářejí sami a nám je zasílají pouze ke kontrole, následně jako objednávky do výroby.

Pokud jdou zakázky do výroby, my je u nás znovu nekonstruujeme, ale data si stahujeme ze serveru od daného partnera. Každý partner má svou složku, tzn. nikdo kromě Bzence mu nevidí do jeho zakázek a on nevidí nikomu jinému.

Již zpracovaná zakázka je předána na výrobní oddělení, které provádí objednávky potřebného materiálu, příslušenství aj. Jakmile je vše připraveno, zakázka míří již přímo do výroby. Výroba samotná začíná vychystáním profilů, poté následuje nařezání ocelových armatur a připravených profilů, do kterých jsou armatury posléze vloženy.

Následuje obrábění jednotlivých dílců (vrtání otvorů pro kování, kliky, panty, odvodnění, sloupky aj.), svařování a začišťování profilů, sloupkování, montáž štulpu, osazení obvodovým těsněním a montáž kování. Poté již přichází ke kompletaci rámů a křídel, která jsou posléze osazena výplní (sklo či okrasná výplň v případě dveří). Hotový výrobek je následně šetrně umístěn na stojan, na kterém je zabalen a předán do expedice.