RI OKNA a.s.   >   KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ

KATALOGY

PRODUKTOVÝ KATALOG
Kompletní nabídka produktů a příslušenství společnosti RI OKNA a.s. pro rok 2017.

 10 MB >

KATALOG PARTNERSTVÍ RI OKNA®
Historie, současnost a jiné informace o společnosti RI OKNA a.s.

 5 MB >

DOKUMENTY

Záruční podmínky a reklamační řád společnosti RI OKNA a.s.
pro plastové a hliníkové otvorové výplně a jejich příslušenství.

 161 kB >

Záruční podmínky a reklamační řád společnosti RI OKNA a.s.
pro provětrávané fasády.

49 kB >

"Účastníci smlouvy o dílo či kupní smlouvy v pozici spotřebitele mají právo na mimosoudní řešení sporů z těchto smluv u České obchodní inspekce, IČO: 00020869, se sídlem Praha 2, Nové Město, Štěpánská 567/15, www.coi.cz, a to na základě návrhu účastníka podaného do jednoho roku od prvního uplatnění sporného práva."
 

NÁVODY

Návod na užití a údržbu plastových oken a dveří
Základní informace týkající se péče o Vaše nová plastová okna a dveře.

3 MB >

Návod na užití a údržbu hliníkových oken a dveří
Základní informace týkající se péče o Vaše nová hliníková okna a dveře.

 1,51 MB >

Návod na seřízení samozavíračů GEZE®
Důležité upozornění: nastavení samozavírače smí v době záruky provádět pouze vyškolený pracovník společnosti RI OKNA a.s. V opačném případě bude opětovné nastavení účtováno jako servisní úkon dle platného ceníku společnosti.

 1,07 MB >

OBCHODNÍ LISTINY

Rozhodnutí o přeměně podoby akcií

 866 kB >

 

Výpis z obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 4626.

 120 kB >

 113 kB >

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
vedeného podle § 76 a násled. zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.

 145 kB >

 121 kb >

Živnostenský list
Výroba a montáž výrobků z plastických hmot.

 415 kB >

 390 kB >

Živnostenský list
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

 1,89 MB >

 1,83 MB >

Živnostenský list
Provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování.

 2,09 MB >

 2,03 MB >

Živnostenský list
Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů.

 1,35 MB >

 1,33 MB >

PRO MÉDIA

V případě Vašeho zájmu o logotyp, fotografie, texty či jakoukoliv grafiku společnosti RI OKNA a.s.
pište prosím Vaše požadavky na adresu marketing@ri-okna.cz.