ČASTÉ DOTAZY A ODPOVĚDI

CO JE SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA "U (W/m2K)"?
Nejdůležitější technický parametr okna je součinitel prostupu tepla, který udává, kolik Wattů tepelné energie je předáno stavebním materiálem na ploše 1m2 za hodinu při tepelném rozdílu 1 Kelvin mezi teplou a studenou stranou. Čím nižší je tedy hodnota součinitele prostupu tepla, tím lepší jsou tepelně izolační vlastnosti. V souvislosti s okenními výplněmi bývají uváděny tři typy součinitele prostupu tepla: Součinitel prostupu tepla Uf systém udává hodnotu U pro systém rámu a křídla, součinitel prostupu tepla Ug udává hodnotu U pro zasklení, součinitel prostupu tepla Uw udává hodnotu U celého okna. Při porovnávání součinitele prostupu tepla je nutno pamatovat na tu skutečnost, že někteří výrobci uvádějí pouze hodnotu součinitele prostupu tepla pro zasklení, což především u tříkomorových systémů může vzbudit dojem lepších tepelně izolačních hodnot, než jakých ve skutečnosti celé okno dosahuje.

JAKÁ ZÁRUČNÍ DOBA JE POSKYTOVÁNA NA VÝROBKY RI OKNA a.s.?
Standardně se poskytuje na dodávané plastové prvky tvořící dílo záruka v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet od okamžiku předání díla. Záruční doba na montáž se sjednává na dobu 36 měsíců počítanou od okamžiku předání díla. Záruční lhůta na dodávku příslušenství, jež není společností RI OKNA a.s. k plastovým prvkům standardně dodáváno (např. žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu apod.), se poskytuje na dobu 24 měsíců počítanou od okamžiku předání díla. Cenová nabídka může stanovit pro plastové prvky záruční lhůtu v jiné délce a nebo záruku zcela vyloučit.
Záruční podmínky obsahuje "reklamační řád," který v plném znění naleznete zde (136 kB). >

CO ZNAMENÁ TERMÍN "TEPELNÝ MOST"?
Tepelný most je místo, které vede teplo lépe než jeho okolí. U okna se jedná o celý rám a okraj skleněné výplně. Cílem je tedy zamezit úniku tepla, touto slabinou tzn. přerušení tepelného mostu.

JAK SPRÁVNĚ VĚTRAT?
Nová okna si žádají určité změny v návycích. Vaše nová okna budou těsnit podstatně lépe než ta původní. Proto je nutné přizpůsobit režim větrání místností novému stavu. Stará okna většinou netěsnila nejen po stránce tepelné, ale také jimi procházel několikanásobek doporučeného množství vzduchu. To mělo za následek vysoké ztráty tepla jak prostupem, tak i infiltrací. Nová okna zamezí oba úniky, je však třeba určitou výměnu vzduchu zachovat. Lze to zajistit několika způsoby. Ideální je nucené, plně kontrolované větrání s omezením tepelných ztrát, nejjednodušší je pravidelné větrání místností, ve kterých pobýváme. Možností je hned několik: otevřeným oknem - vhodné na rychlé, krátkodobé provětrání především při nízkých teplotách, sklopeným oknem – vhodné pro dlouhodobé větrání pouze při vyšších teplotách, srovnatelných s teplotou v místnosti, mikroventilací (štěrbinové větrání) - umožňuje větrat víceméně trvale - hodí se však jen v určitém rozsahu teplot, infiltrací (úprava těsnění) - trvalé větrání, zajišťující hygienickou výměnu vzduchu při extrémních (výpočtových) teplotách.

PROČ ZVOLIT PRÁVĚ RI OKNA?
Rozhodně kvůli garanci kvality a spolehlivosti, našemu dobrému jménu vůbec. Klientům vysvětlujeme, že nejdůležitější vlastností výrobků, které si kupují víceméně na celý život, je a musí být spolehlivost. Proto jsme je nikdy nešidili a nešidíme na základních ani pomocných materiálech. Celý výrobní i montážní řetězec máme obsazen kvalitou, a to nás odlišuje od konkurence.

JAKÉ MÁTE NEJBLIŽŠÍ PLÁNY, VIZE?
Udržet dosavadní rozsah a kvalitu výroby. Naše vize: "RI OKNA jsou standardem kvality výroby a montáže, značka RI je synonymem pro plastové okno na českém trhu - a proto vždy rozumnou investicí."


ČTYŘI NEJČASTĚJŠÍ MÝTY O VÝROBĚ PLASTOVÝCH RI OKEN

Zákazníci velmi často při výběru svého výrobce plastových oken i dveří narážejí na několik podstatných otázek, které chtějí zodpovědět. Mnohdy se však jedná o nepodložené mýty související s nekvalitní výrobou, dovozem ze zahraničí a nízkými cenami, kterých se pak obávají. Přinášíme proto odpovědi na ty nejčastější dotazy, na něž odpovídal Martin Ištvánek, obchodní ředitel RI OKNA.

1. Jak je možné, že můžete nabídnout oproti konkurenci tak nízkou cenu?
Již před dvěma lety se nám podařilo učinit dva důležité kroky pro chod celé společnosti. Zaprvé, zanalyzovali jsme celý proces výroby a našli místa, kde se dá ušetřit na nákladech bez ohrožení kvality práce. Abychom potom zareagovali na výrazně se zvyšující přísun levných oken ze zahraničí, zejména z Polska, rozhodli jsme se najít nového dodavatele plastových profilů, který by dokázal vyrobit profily levněji než náš současný německý dodavatel. Začali jsme tedy spolupracovat s bulharskou společností Profilink. A právě tato dvě opatření nám pomohla nastavit nižší a zákaznicky zajímavé ceny.

2. Je pravdou, že dovážíte hotová okna ze zahraničí, například z Bulharska?
Všechna hotová okna samozřejmě vyrábíme u nás v Bzenci, který je hlavním sídlem společnosti. A tedy na území České republiky. Ze zahraničí dovážíme pouze jednu ze součástí našich oken, a to plastové profily pro jednu z produktových řad. Ty se pak ale stávají součástí dalšího procesu výroby, kam patří například svařování, kování, zasklívání nebo kompletování oken. Veškerá manipulace s nimi a jejich zapracování tedy probíhá opravdu v České republice.

3. Jak můžete zaručit ryze českou výrobu oken?
Naše společnost získala certifikaci ZARUČENĚ ČESKÁ OKNA, kterou se mohou prokazovat pouze výrobci, kteří skutečně vyrábí svá okna a dveře v ČR. Certifikát tak získají pouze ti, kteří svaří rám, okno okovají i zasklí jedině v tuzemsku. Záruka má sloužit zejména zákazníkům. Mnoho z nich se totiž už v minulosti spletlo, když si koupili často extrémně levná okna, ale jejich dodavatel pak nebyl schopen vyřešit záruční ani pozáruční servis nebo například poradenské služby. Tyto problémy ale může klient při koupi oken od zaručených firem eliminovat. Naše společnost je navíc ochotna po dohodě zákazníkovi ukázat výrobu, aby viděl, že okna vyrábíme opravdu u nás.

4. Východním zahraničním dovozcům příliš nevěřím, můžu věřit v kvalitu vámi dovážených výrobků Profilink?
Náš dodavatel Profilink je společnost se silnou tradicí, která funguje na trhu již od roku 1992. Dnes patří mezi nejvýznamnější výrobce PVC profilů v celé Evropě. Využívá nejmodernějších rakouských technologií, například automatických směšovacích a přepravních systémů, čímž může splnit vysoká očekávání na kvalitu a kontrolu. Pro zajištění garance dodržuje interní standardy založené na mezinárodním standardu RAL diktovaného německým institutem pro zajištění kvality RAL (German Institute for Quailty Assurance and Certificaiton).

...